விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={5} $label={விந்தை உலகம்} $type={block1} $color={Hex Color}

Government Jobs

{getBlock} $results={5} $label={Government Jobs} $type={col-left} $color={Hex Color}

Government Courses

{getBlock} $results={5} $label={Government Courses} $type={col-right} $color={Hex Color}

Read more

Show more

பதவி வெற்றிடங்கள் - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் (University of Sri Jayewardenepura) நிலவு…

பதவி வெற்றிடங்கள் - அமெரிக்க தூதரகம், கொழும்பு (American Embassy, Colombo)

மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள்  …

பதவி வெற்றிடங்கள் - அரசாங்க அச்சுக் கூட்டுத்தாபனம்

மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள்  …

பதவி வெற்றிடம் - தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை

மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள்  …

பதவி வெற்றிடம் - இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு

மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள்  …

Load More That is All

கட்டுரைகள்

{getBlock} $results={5} $label={Articles} $type={block1} $color={Hex Color}