புதியவை

{getBlock} $results={2} $label={Featured} $type={grid2} $color={#014D94}

ஆங்கிலம் கற்போம்

{getBlock} $results={6} $label={Learning English} $type={grid2} $color={#B9026E}

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்

{getBlock} $results={7} $label={Speaking English} $type={block1} $color={#F64E4E}

விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={7} $label={விந்தை உலகம்} $type={block1} $color={#F64E4E}

Read more

View all

Driving Theory Test in Tamil (DVSA - UK) | Attitude (39)

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் (UK) Driving Theory Test இன் Attitude பகுதியின் 39 வினாக்கள் மற்றும் அவற்றின்…

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் | Spoken English | பகுதி 178

ஆங்கிலத்தில் கதைக்க உதவும் சிறிய வாக்கியங்கள் (பகுதி 01) தினமும் 'ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம்' என…

வாட்சப் "Delete for Me" - ஏற்பட்டுள்ள புதிய மற்றம்!

வாட்சப்பில் (WhatsApp) ஒரு செய்தியை தவறுதலாக "Delete for Me" செய்துவிட்டால், 5 செக்கன்களு…

ஆங்கிலத்தில் கெட்ட செய்தி சொல்லும் முறைகள்! | Spoken English | பகுதி 177

ஆங்கிலத்தில் கெட்ட அல்லது மோசமான செய்தி சொல்லும் முறைகள் (How to Give Bad News) ஒரு கெட்ட, மோசமான ச…

பதவி வெற்றிடம் - தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு (National Transport Commission Vacancies)

தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்…

Load More That is All