Latest Updates

PAST PAPERS | MODEL PAPERS

புதிய கற்கைநெறிகள்

அரச தொழில் வாய்ப்புக்கள்

கட்டுரைகள்

ஏன் நீங்கள் பிற மொழிகளை கற்க வேண்டும்?

May 19, 2018
ஏன் நீங்கள் பிற மொழிகளை கற்க வேண்டும்? 1. தன்னம்பிக்கை  நீங்கள் பிற மொழிகளை கற்கும் போது உங்களின் மேல் உள்களுக்குள்ள தன்னம்பிக்கை மே...

அறிவித்தல்கள்

கதைகள் | சிறுகதைகள்