விந்தை உலகம்

{getBlock} $results={5} $label={விந்தை உலகம்} $type={block1} $color={Hex Color}

Government Jobs

{getBlock} $results={5} $label={Government Jobs} $type={col-left} $color={Hex Color}

Government Courses

{getBlock} $results={5} $label={Government Courses} $type={col-right} $color={Hex Color}

Read more

Show more

ஒருங்கிணைப்பாளர் (Coordinator) - இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்

இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக…

Health Labourer, Ayurvedic Dispenser - கொடபொல பிரதேச சபை

கொடபொல பிரதேச சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள்…

கட்டடப் பரிசோகதர் (Building Inspector) - இலங்கை அஞ்சல் திணைக்களம்

இலங்கை அஞ்சல் திணைக்களத்தின் கண்காணிப்பு முகாமைத்துவ உதவியாளர் - தொழில்நு…

கல்விமாணிப் பட்டதாரிகளை ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்துக்கொள்ளல் | Teacher Recruitment - B.Ed Graduates

கல்வி அமைச்சின் கீழ் நாட்டிலுள்ள மாகாணப் பாடசாலைகளின் விசேட கல்விப் பிரிவுக…

Management Assistant, Technical Officer - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்ப…

Load More That is All

கட்டுரைகள்

{getBlock} $results={5} $label={Articles} $type={block1} $color={Hex Color}