புதியவை

{getBlock} $results={2} $label={Featured} $type={grid2} $color={#F64E4E}

ஆங்கிலம் கற்போம்

{getBlock} $results={7} $label={Easy English} $type={block1} $color={#F64E4E}

புதிய கற்கைநெறிகள்

{getBlock} $results={6} $label={Government Courses} $type={col-left} $color={#f9ae00}

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

{getBlock} $results={6} $label={Government Jobs} $type={col-right} $color={#9c5bb7}

தொழில்நுட்பம்

{getBlock} $results={3} $label={Technology} $type={grid1} $color={#0088ff}

Read more

View all

பதவி வெற்றிடங்கள் - கடற்றொழில், நீரியல் வளங்கள் அமைச்சு (Ministry of Fisheries & Aquatic Resources)

கடற்றொழில், நீரியல் வளங்கள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட…

பதவி வெற்றிடங்கள் - சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு (Ministry of Health & Indigenous Medical Services)

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்க…

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பயிற்சி 16)

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) -  பயிற்சி 16 கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு…

பதவி வெற்றிடங்கள் - National Medicines Regulatory Authority

National Medicines Regulatory Authority இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் க…

பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை புகையிரத திணைக்களம்

இலங்கை புகையிரத திணைக்களத்தின் புகையிரத நிலைய அதிபர் தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்த்துக் கொள்வதற்கான தி…

Load More That is All