பட்டப்படிப்பிற்கான பாகிஸ்தான் அரசின் புலமைப்பரிசில் - 2017

Image result for scholarship இலங்கை மாணவர்களுக்கு பட்டப்படிப்பிற்கான பாகிஸ்தான் அரசின் புலமைப்பரிசில் - 2017.

இலங்கை உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால் பாகிஸ்தான் அரசினால் வழங்கப்படும் இப்புலமைப்பரிசிலுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

 புலமைப் பரிசில்  வழங்கப்படும்  துறைகள்:
  •     Medicine - 05 Seats
  •     Dentistry (BDS) -  02 Seats
  •     B.Sc. Engineering - 04 Seats
  •     D.Pharmacy - 02 Seats

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 21.08.2017

முழு விபரம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் :


Direct Link : CLICK HERE TO VIEW

Previous Post Next Post