புதிய கற்கைநெறிகள் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்..!கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படும் பொருளியல் கற்கைநெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கீழே உள்ள அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு விண்னப்பங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 30.09.2017

முழு விபரம்:


 

Source: sundayobserver.lk

Previous Post Next Post