Latest Updates

பதவி வெற்றிடம் - யாழ். பல்கலைக்கழகம்..!


Related image

பதவி வெற்றிடம் - யாழ். பல்கலைக்கழகம்..!

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 21.08.2017

முழு விபரம்:Source: dailynews.lk (02.08.2017)

No comments