• Latest Updates

  Sunday, August 27, 2017

  Certificate Course in Psychology & Basic Counseling Skills - 2017 : பேராதனை பல்கலைக்கழகம்..!  Certificate Course in Psychology & Basic Counseling Skills - 2017 : பேராதனை பல்கலைக்கழகம்..!

  பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படும் மேற்படி பாடநெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

  விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 10.09.2017

  முழு விபரம்:


  Source: sundayobserver.lk


  www.manavarulagam.net | மாணவர்களுக்கான முதல்தர தமிழ் இணையதளம்.

  Total Pageviews