Accounts Officer, Book Keeper - தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி அமைப்பு..!


தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி அமைப்பின் மேற்படி பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 29.09.2017

முழு விபரம் :

Source : Daily News (18.09.2017)

Previous Post Next Post