அரியவகை வெள்ளை ஒட்டகச் சிவிங்கி..! [வீடியோ இணைப்பு]

Rare White Giraffe Captured On Video For First Time Ever White Giraffes

அரியவகை வெள்ளை ஒட்டகச் சிவிங்கி..!  [வீடியோ இணைப்பு]

கென்யா நாட்டில் வசிப்பவர்களாலேயே இந்த வீடியோ பதிவாக்கப்பட்டுளது.
'Leucism' எனும் நிலைமையே இவ்வொட்டகச் சிவிங்கிகளின் வெள்ளை நிறத்துக்குக் காரணம் எனக் கூறப்படுகின்றது. 

வீடியோ:Source : Unilad

Previous Post Next Post