ஒரு நாளில் ஒரு மில்லயன் பேருக்கு மேல் பார்வையிட்ட வீடியோ..!


நேற்று எமது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட ஓர் வீடியோவை இதுவரை ஒரு மில்லியன் பேருக்கு மேல் முகநூலில் பார்வையிட்டுள்ளனர். இதற்குக் காரணம் அந்த வீடியோவினால் எடுத்துக்கூறப்படும் விடயம் பலரது உள்ளங்களை தொட்டதோடு இன்னும் பலரையும் அது சிந்திக்கவைத்துள்ளது.

நீங்களும் அந்த விடியோவை இங்கே பார்வையிடலாம்.Watch on YouTube
Previous Post Next Post