Master of Arts Programme - களனி பல்கலைக்கழகம்.


களனி பல்கலைக்கழகதினால் வழங்கப்படும் மேற்படி பட்டப்படிப்பிற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (2017.10.15)
Previous Post Next Post