மாணவர் பதிவு - 2018 : (Free Degree Courses) - Ocean University of Sri Lanka.
மாணவர் பதிவு - 2018 : Ocean University of Sri Lanka.

அணைத்து பட்டதாரி கற்கைநெறிகளும் இலவசம்..!

All Degree Courses are Free of Charge - Apply Now

- BSc in Fisheries & Marine Sciences.
- BSc in Marine Engineering.
- BSc in Coastal & Marine Resources Management.
- BSc in Maritime Transportation Management and Logistics.விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 29.03.2018

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.03.11)

Previous Post Next Post