இவ்வார (23.03.2018) அரச வர்த்தமானியில் வெளியான அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் / பரீட்சைகள்.
இவ்வார (23.03.2018) அரச வர்த்தமானியில் வெளியான அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் / பரீட்சைகள்.

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

- தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர் (திறந்த).
- சட்ட அலுவலர் (திறந்த).
- பதிவாளர் (பல்வேறு மாவட்டங்கள்)


பரீட்சைகள் / 

- இஸ்லாமிய அஹதிய்யா பாடசாலை இறுதிச் சான்றிதழ் பரீட்சை  - 2018

முழு விபரம் (அரச வர்த்தமானி - 23.03.2018):Previous Post Next Post