பதவி வெற்றிடங்கள் - Sri Lanka Institute of Development Administration


பதவி வெற்றிடங்கள்

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
- அலுவலக உதவியாளர்.
- சாரதி

மேலதிக விபரங்களுக்கும், விண்ணப்பங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும் (http://www.slida.lk/slidatest/index.php/news_controller/pages/299?lag=en) எனும் முகவரியை அழுத்துங்கள்.

Source : www.slida.lkPrevious Post Next Post