Latest Updates

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள் : P. அம்பிகைபாகன் - 32


MODEL PAPER:
பிரபல ஆசிரியர் P. அம்பிகைபாகனின் கடினமான வினாக்களுக்கு இலகுவழி விடைகள். தரம் 5 மாணவர்களுக்கு உகந்த விளக்கங்கள்.இதுபோன்ற மாதிரி வினாத்தாள்களுக்கு: