இலங்கை வேலைவாய்ப்பு பணியகம் மற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்காவைத் தளமாகக் கொண்டு இயங்கும் 'கர்மா' நிறுவனத்துடன் இணைந்து அமெரிக்காவில் நிலவும் தாதியர் வெற்றிடங்களுக்கு தாதியர்களை நியமிக்க இலங்கை தாதியர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Nurses For USA

தகைமைகள்:

- 2 வருட அனுபவம் / தாதியர் அனுமதிப்பத்திரம்.
- தாதியியல் தொடர்பான உயர் கல்வி. (டிப்ளோமா/பட்டதாரி)
- IELTS.

இச்சேவை முற்றிலும் இலவசம்.

முழு விபரம்:


Source: Sunday Observer 2018.04.22Previous Post Next Post