பதவி வெற்றிடம் : முகாமைத்துவ உதவியாளர் - வட மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு.


பதவி வெற்றிடம் : முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - வட மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு.

Government Job Vacancy - Management Assistant : Northern Provincial Public Service.முழு விபரம்:


Source: www.np.gov.lk (2018.04.05)

Previous Post Next Post