பதவி வெற்றிடம் - Typist : இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம்.பதவி வெற்றிடம் - Typist - இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம்.

Government Job Vacancy - Typist - Ceylon Petroleum Corporation.

Advertisement


விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018.04.20

முழு விபரம்:Source: www.ceypetco.gov.lk (2018.04.06)
Previous Post Next Post