அறிவித்தல் : புதிய தேசிய அடையாள அட்டை கட்டணங்கள்.


அறிவித்தல் : புதிய தேசிய அடையாள அட்டை கட்டணங்கள் - ஆட்களை பதிவு செய்யும் திணைக்களம்.

வறுமையின் காரணமாக கீழ்காணும் கட்டணங்களை செலுத்த வசதியற்றவர்கள் அறிவித்தலிலுள்ளபடி பிரதேச செயலாளரின் சான்றிதழைப் பெற்றுகொள்ளவேண்டும்.


Department of registration of persons has been released the charges for the registration and issuing NIC. The charges has been revised from September 01.


If a certain person is unable to pay the charges due to his or her poverty, a certificate for exemption from the DS should be sent along with the applicationPrevious Post Next Post