தரம் 12 மாணவர்களுக்கான சுபஹ (SUBHAGA) புலமைப்பரிசில்..!


தரம் 12 மாணவர்களுக்கானசுபஹ புலமைப்பரிசில் திட்டம் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள் மூன்று  பிரிவுகளின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது.


இப்புலமைப்பரிலுக்கான மேலதிக தகவல்கள் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள  இங்கே அழுத்துங்கள்.

Previous Post Next Post