பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் | Vacancies - Eastern University of Sri Lanka.


இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Visiting Lecturer.
- Temporary Demonstrator.
- Temporary Research Assistant.
- Part Time Coaches.
- Medical Officer.
- Nursing Officer.

 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-03 

முழு விபரம்:


Source: www.tc.esn.ac.lk (2018.09.16)

Previous Post Next Post