குருணாகல் மாவட்டத்தில் இருந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு தெரிவான மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு - 2018 | SEUSL


குருணாகல் மாவட்டத்திலிருந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு தெரிவான மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு - 2018

குருணாகல் மாவட்டத்தில் இருந்து இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு 2017/2018 கல்வியாண்டிற்கான உள்வாரிப் பட்டதாரிகளாக தெரிவாகியுள்ள சகோதர சகோதரிகளை கௌரவிக்கும் நிகழ்வொன்று நேற்று (2018.12.23) நடைபெற்றது.

தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக குருணாகல் மாவட்ட பட்டதாரி மாணவர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்பட்ட் இந்நிகழ்வு குருணாகல், மாகாணசபை மண்டபத்தில் (provincial council auditorium) இடம் பெற்றது.

இந்நிகழ்வில் இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் M.M. Najim பிரதம அதிதியாகக் கலந்து கொண்டதுடன், இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக கலை மற்றும் கலாசார பீட மொழித்துறைத் தலைவி கலாநிதி M.A.S.F. Saadiya, இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக கலை மற்றும் கலாசார பீட மொழித்துறைப் பேராசிரியர் M.M. Rmeez Abdullah, இலங்கை தென்கிழக்கு இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அரபுமொழி பீட சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் F.H.A. Shibly, இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக பொறியியற் பீட மின் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு துறை தலைவர் (Department of Electrical & Telecommunication Engineering) பொறியாளர் M. Murshi, அம்பாரை மாவட்ட சமூர்த்தி பணிப்பாளர் M.S.M. Shafras, மற்றும் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக கலாசார உதவி விரிவுரையாளர் M.M. Musthak ஆகியோர் சிறப்பு அதிதிகளாக வருகை தந்திருந்தனர்.

நிகழ்வின் போது வளவாளர்களான இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் M.M. Najim, இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக மொழித்துறைத் தலைவி கலாநிதி M.S.A.F. Saadiya, இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக இஸ்லாமிய கற்கைகள் மற்றும் அரபுமொழி பீட சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் F.H.A. Shibly, இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக பொறியியற் பீட பொறியாளர் M.Murshid, இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக மொழித்துறைப் பேராசிரியர் M.M. Rmeez Abdullah, சமூர்த்தி பணிப்பாளர் M.S.M. Shafras ஆகியோர் மூலம் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டனர்.

மேலும் நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்ட அதிதிகளுக்கு நினைவுச்சின்னங்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டமை இந்நிகழ்வின் முக்கிய அம்சமாக காணப்பட்டது. மேலும் 2017/2018ம் ஆண்டிற்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளசகோதர சகோதரிகளுக்கு நினைவுச்சின்னங்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

படங்கள்:தகவல்:
M.M. Musthak
உதவி விரிவுரையாளர்,
இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழம்.
--

உங்கள் பகுதிகளில் இடம்பெறும் இவ்வாறான நிகழ்வுகளை manavarulagm@gmail.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஊடாக எமக்கு அனுப்பிவைக்கலாம்.
Previous Post Next Post