Consultant, Secretary, Project Assistant - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்.


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-07

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2018.12.02
Previous Post Next Post