பதவி வெற்றிடங்கள் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் | Job Vacancies


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Lecturer.
- Senior Lecturer.
- Instructor in Computer Technology

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-01-24

முழு விபரம்:
Source - Daily News (2019.01.03)

Previous Post Next Post