பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம் | Job Vacancies


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

  1. PROJECT ASSISTANTS
  2. PRE SCHOOL ASSISTANT GRADE II
  3. MANAGEMENT ASSISTANT (SHROFF) GRADE III
  4. TEMPORARY LECTURER AND DEMONSTRATOR
  5. PROJECT ASSISTANT
  6. ACADEMIC COORDINATOR
  7. PROGRAMME ASSISTANT
  8. COUNSELLOR (ON ASSIGNMENT BASIS)
  9. TEMPORARY DEMONSTRATOR
  10. TEMPORARY SENIOR LECTURER/LECTURER

Source - www.ou.ac.lk

மேலதிக தகவல்கள் மற்றும் விண்ணப்பப்படிவங்களை www.ou.ac.lk எனும் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதள முகவரியூடாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் .

விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் மேலதிக தகவல்களுக்கு இங்கே அழுத்துங்கள்.

தகுதியுள்ளவர்கள் நீங்கள் விண்ணப்பிக் விரும்பும் பதவி வெற்றிடத்தின் முடிவுத் திகதிக்கு முன்னர் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
Previous Post Next Post