முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - உண்ணாட்டு மருத்துவக் கல்வி நிறுவகம்


உண்ணாட்டு மருத்துவக் கல்வி நிறுவகத்தில் (Institute of Indigenous Medicine) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant)

சம்பள அளவு: 32,401/-
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-03-07

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2019.02.10)
Previous Post Next Post