உதவி நூலகர் (Assistant Librarian) - University of Colombo School of Computing


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் School of Computing இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- உதவி நூலகர் (Assistant Librarian)

சம்பள அளவு: 67,950/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-02-28

முழு விபரம்:Source - www.ucsc.cmb.ac.lk
Previous Post Next Post