பதவி வெற்றிடங்கள் : போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானசேவைகள் அமைச்சு


போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானசேவைகள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Deputy Project Director
- HR Administrator
- Project Accountant
- Technical Officer
- Steno Clerk

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 01 April 2019

முழு விபரம்:Source - Sunday Observer (2019.03.17)
Previous Post Next Post