முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - Thurusaviya Fund


Thurusaviya Fund இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant (Non Technical)
சம்பள அளவு: 49,080/-

- Management Assistant (Technical)
சம்பள அளவு: 52,360/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 9 ஏப்ரல் 2019

முழு விபரம்:


Source: Daily News (2019.03.20)

Previous Post Next Post