முகாமைத்துவ உதவியாளர் - மாந்தை சோல்ட் லிமிடெட் (Mantai Salt Limited)


மாந்தை சோல்ட் லிமிடெட் இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மார்ச் 15

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.03.02)
Previous Post Next Post