Post of Visiting Lecturer - பேராதனை பல்கலைக்கழகம்


பேராதனை பல்கலைக்கழகதில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Post of Visiting Lecturer (Assignment Basis)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 30 மே 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.17)
Previous Post Next Post