இலங்கை பல்கலைக்கழக பதவி வெற்றிடங்கள் - Sri Lanka University Vacancies


இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களில் நிலவும் பல்வேறு பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகம்.
- ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்.
- ருஹுனு பல்கலைக்கழகம்.
- மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்.
- Ocean University of Sri Lanka

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் நிலவும் 18 இற்கும் மேற்பட்ட பல்வேறுபட்ட பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும். விபரங்களுக்கு கீழே அறிவித்தலை பார்க்கவும்.

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.24)
Previous Post Next Post