முகாமைத்துவ உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், சாரதி, தொழிலாளி - Ministry of Irrigation


Ministry of Irrigation இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
- அலுவலக உதவியாளர்.
- சாரதி.
- தொழிலாளி.
- Store Keeper.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.05.21

முழு விபரம்:

Source - www.irrigationmin.gov.lk (2019.05.10)
Previous Post Next Post