Deputy Project Director - போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சு


போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Deputy Project Director (Monitoring & Evaluation)
செயற்திட்ட பிரதிப் பணிப்பாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.21

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.31)
Previous Post Next Post