பதவி வெற்றிடம் - யாழ் சர்வதேச விமான நிலையம்


இலங்கை விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனத்தின் யாழ் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமையாளர் (Manager) - Operations

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.12

முழு விபரம்:


Source - Sunday Observer (2019.09.08)

Previous Post Next Post