கட்டட வடிவமைப்பாளர் சேவைக்கு (Architects’ Service) ஆட்சேரர்தல் - மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழு : வட மாகாணம்


வட மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- கட்டட வடிவமைப்பாளர் சேவை

சம்பள அளவு: 58,479/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.25

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.09.11)
Previous Post Next Post