தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (IT Assistant) - கல்வி அமைச்சு


கல்வி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்
(IT Assistant)

தகைமை: A/L + Computer Course

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.20

முழு விபரம்:

Source - moe.gov.lk 
Previous Post Next Post