முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant ) - தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு


தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர் | Management Assistant
(07 பதவி வெற்றிடங்கள்)

சம்பள அளவு: 48,540/- | 50,940/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.10.05

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.09.17)
Previous Post Next Post