Accounts Assistant - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பம் கோரப்படுகிறது.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Accounts Assistant

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 10.12.2019

கீழே அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகைமைகளை பூர்திசெய்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

முழு விபரம்:

Source - www.cmb.ac.lk 
Previous Post Next Post