முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - Sri Lanka Anti-Doping Agency


Sri Lanka Anti-Doping Agency இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்
(Management Assistant)

சம்பள அளவு: 48,540/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.12.03

முழு விபரம்:Source - Daily News (2019.11.21)
Previous Post Next Post