Road Labour (சாலை தொழிலாளி), Health Worker (சுகாதார தொழிலாளி) - வில்கமுவ பிரதேச சபைவில்கமுவ பிரதேச சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Road Labour (சாலை தொழிலாளி).
சம்பள அளவு: 36,410/-

- Health Worker (சுகாதார தொழிலாளி)
சம்பள அளவு: 36,410/-

கல்வித் தகைமை - க.பொ.த சாதாரண தரம்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.12.25

முழு விபரம்:
Source - Government Gazette (2019.12.06)
Previous Post Next Post