பதவி வெற்றிடங்கள் - அமெரிக்க தூதரகம், கொழும்பு (American Embassy, Colombo)மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


கொழும்பு அமெரிக்க தூதரகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Engineering Technician
- HVAC Technician
- Maintenance Mechanic
- Electrician

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 12.02.2020

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2020.01.26)
Previous Post Next Post