பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை அணுசக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் பேரவை


இலங்கை அணுசக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் பேரவையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy  / பதவி வெற்றிடம்:

- Legal Officer cum Board Secretary - Grade II

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31.01.2020

முழு விபரம்:

Source - aerc.gov.lk
Previous Post Next Post