பதவி வெற்றிடம் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Security Consultant (on Assignment Basis).

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 13.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.19)
Previous Post Next Post