பதவி வெற்றிடம் - தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபைமாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையில் (National Water Supply and Drainage Board) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Post of Deputy General Manager (Human Resources)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 10.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.26)
Previous Post Next Post