பதவி வெற்றிடம் - அமெரிக்க தூதரகம், கொழும்பு (American Embassy, Colombo)மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


கொழும்பு அமெரிக்க தூதரகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Resource Coordination Specialist (Female / Male)

சம்பள அளவு: 227,830/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31.01.2020

--------------
--------------

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.19)
Previous Post Next Post