Assistant Lecturer, Demonstrator, Research Assistant, Instructor - யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Assistant Lecturer.
சம்பள அளவு: 49,860/-

- Demonstrator.
சம்பள அளவு: 40,920/-

- Research Assistant.
சம்பள அளவு: 49,860/-

- Instructor.
சம்பள அளவு: 40,920/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.01.14

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.01.02)
Previous Post Next Post