பதவி வெற்றிடங்கள் - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் (Department of Irrigation)மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Deputy Project Director
- Senior Engineer
- Engineering Assistant

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.10

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.26)
Previous Post Next Post