பதவி வெற்றிடங்கள் - லங்கா சதொச (Lanka Sathosa)


லங்கா சதொசவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Deputy General Manager - Operations (Contract Basis)
- Deputy General Manager - Engineering (Contract Basis)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 25.01.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.12)
Previous Post Next Post