Lecturer, Senior Lecturer, Professor, Senior Professor - ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்


 ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Lecturer
- Senior Lecturer Grade I
- Senior Lecturer Grade II
- Professor
- Senior Professor.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 05.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.12)
Previous Post Next Post