பதவி வெற்றிடங்கள் - வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு (Maga Neguma Road Construction Equipment Company)மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Postal of General Manager
- Post of Deputy General Manager
- Post of Manager
- Post of Security Manager
- Post of Civil Engineer
- Post of Mechanical Engineer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.03

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.19)
Previous Post Next Post