புதிய பட்டதாரி கற்கைநெறிகள் (Undergraduate Cadetships) - ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம்


ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் பட்டதாரி கற்கைநெறிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன (நிபந்தனைகளுக்குற்பட்டது).

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:


விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.14

முழு விபரம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களை அரச வர்த்தமானியில் பார்வையிட / பெற்றுக்கொள்ள இங்கே அழுத்துங்கள்.

Source - Government Gazette (2020.01.24)
Previous Post Next Post